Κανονισμοί
# Τίτλος άρθρου
1 Κανονισμοί αντισφαίρισης χωρίς διαιτητή (από το site της Ε.Φ.Ο.Α)
2 Επίσημοι κανονισμοί αντισφαίρισης 2008 (από το site της Ε.Φ.Ο.Α)