Έκδοση Νέου Δελτίου Αθλητή Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 01 Νοέμβριος 2019 09:14

Η έκδοση Νέου Δελτίου Αθλητή / τριας ΕΦΟΑ είναι απαραίτητη, γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και χρειάζεται να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Α) απαραίτητα στοιχεία προσκόμισης

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας (όταν υπάρχει) ή Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση
 • Φωτογραφία (ψηφιακή)
 • Παράβολο 12 Ευρώ
 • ΑΜΚΑ
 • Αίτηση εγγραφής Αθλητή ΕΦΟΑ

Β) Διαδικασία

 • Με τα στοιχεία από το Δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης, συμπληρώνεται η Αίτηση εγγραφής ΕΦΟΑ (χορηγείται από τους προπονητές).
 • Ο αθλητής ή ο κηδεμόνας πηγαίνει της αίτηση στο γιατρό (Παιδίατρο ή Παθολόγο ή Καρδιολόγο), ο οποίος βεβαιώνει και σφραγίζει για την δυνατότητα συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες.
 • Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης (και ο ΑΜΚΑ) και υπογράφεται από τον αθλητή ή τον κηδεμόνα.
 • Ο αθλητής προσκομίζει το αποδεικτικό καταβολής στην Εθνική Τράπεζα του ποσού των 12 Ευρώ (Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508, δικαιούχος ΕΦΟΑ).
 • Ο αθλητής παραδίδει στο Σωματείο του έγχρωμη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) με ανάλυση 480Χ640 σε μορφή .jpeg (μπορεί να βγει και στο γήπεδο από τους προπονητές).
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 01 Νοέμβριος 2019 09:40