Δικαιολογητικά Εγγραφής Εκτύπωση
Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 00:00

Όλα τα υποψήφια νέα μέλη ανεξαρτήτως ηλικίας καθώς και όλα τα παλιά μέλη, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ πλήρως συμπληρωμένη, με υπογραφή του αθλητή και σε περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος υπογραφή του κηδεμόνα.
  2. Ψηφιακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ σε ηλεκτρονική μορφή JPG (σε cd) μεγέθους 480 x 640 pixels.(Μπορεί να βγεί απο τους προπονητές στο γήπεδο).
  3. Πρόσφατη ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ συμπληρωμένη επί του εντύπου της αίτησης ή σε επιστολόχαρτο ιατρού (Παιδίατρου ή Παθολόγου ή Καρδιολόγου).
  4. Πρωτότυπο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ απο Δήμο ή απο ΚΕΠ (όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε φωτοτυπία ταυτότητας).
  5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ 12 ευρώ, στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας υπέρ ΕΦΟΑ με αριθμό IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508 και αντίγραφο του καταθετηρίου που θα συνοδεύει την αίτηση, στο οποίο να εμφανίζεται το όνομα του καταθέτη – αιτούντος.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 09 Ιούνιος 2016 08:34