Ενηλίκων

2 φορές την εβδομάδα (από 1 ώρα) από 15:30 - 22:30 ή σε πρωινά τμήματα. Μέγεθος τμημάτων 4-6 άτομα ανάλογα με το επίπεδο (αρχάριοι, ενδιάμεσοι, προχωρημένοι).


 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom