Μini tennis (4-6 ετών)

2 φορές την εβδομάδα από μία ώρα. Αριθμός παιδιών ανά τμήμα 4-8. 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom